65221138 - 65266959 - 09122610233
شهریار خ ولیعصر بعد از بانک کشاورزی انتهای بن بست گلپونه مجتمع تیبا

صفحه اصلیگردشگری گردشگري محلی

دپارتمان گردشگری


گردشگري محلی

 گردشگري محلی

راهنماي محلی گردشگري

راهنمای گردشگری محلی بومی کسی است که به جزئیات جاذبه های فرهنگی ، تاریخی و طبیعی شهرستان محل زندگی خود تسلط کامل داشته باشد. در دوره آموزش راهنمای محلی گردشگری کارآموزان با شناخت ویژگیهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی، گونه های زیستی و اقلیمی و صنایع دستی محلی استان محل سکونت خود، الگوهای رفتاری و آداب معاشرت و زبان بین الملل آشنایی پیدا می کنند. و می توانند راهنمای گردشگری بومی و محلی حرفه ای برای این نوع از گردشگران ایرانی یا خارجی شوند.

سرفصل و استاندارد آموزش تور لیدر محلی بومی :

تعاریف و مفاهیم راهنمای محلی بومی Domestic Tourism Tour Operator
- تعریف راهنما
- انواع راهنماهای شاغل در کشور
- ویژگیهای راهنمای محلی بومی
- وظایف راهنمای محلی بومی
- آماده سازی عملی راهنمایان بومی
- تقسیم وظایف راهنمایان
- رعایت اخلاق حرفه ای


تبیین جاذبه های فرهنگی ایران Iran Cultural Attractions
- تعریف فرهنگ و انواع خرده فرهنگ در محل
- فرهنگ های ملموس و ناملموس محلی
- غذاهای بومی شهرستان
- جشن ها و آداب و رسوم شهرستان
- بکارگیری جاذبه های فرهنگی در جذب گردشگران بومی
- بررسی تاثیر فرهنگ در معماری، پوشش ، معیشت، خوراک و گویش بومی
- اجرای تورهای فرهنگی بومی
- رعایت بهداشت در استفاده از غذاهای محلی و بومی
- توجه به کمترین آسیب به محیط در هنگام اجرای تورهای فرهنگی


تبیین جاذبه های تاریخی ایران Iran Historical Attractions
- تاریخ و سرگذشت شهرستان
- جاذبه های معماری بومی
- بررسی دوران های تاریخی محلی
- بررسی مصالح و شیوه های معماری بومی
- بررسی جاذبه های تاریخی قبل از اسلام و بعد از اسلام
- اجرای تور آموزشی در محیط تاریخی و معماری
- رعایت ایمنی در اجرای تورهای تاریخی و معماری


تبیین جاذبه های طبیعی ایران Iran Natural Attractions
- انواع جاذبه های طبیعی بومی
- نقش اقلیم و محیط جغرافیایی در ایجاد جاذبه های طبیعی
- پتانسیل های بالقوه و بالفعل طبیعت بومی
- اجرای تورهای طبیعت گردی بومی به محیط های جاذب گردشگری
- بررسی عملکرد اقلیم در ایجاد لندفرم و تغییرات جغرافیایی
- رعایت اخلاق حرفه ای در اجرای تورهای طبیعت گردی
- رعایت ایمنی و بهداشت در زمان اجرای تور طبیعت گردی محلی بومی
- جلوگیری از تخریب محیط های بکر و دست نخورده بومی - محلی